Educational Outcomes

  •                            

           Industrial Engineering                                      civil Engineering                            Computer Engineerin                                 

                             

     Mechanical Engineering                                 Electrical Engineering                                      Chemical Engineering

 

                             

       Civil Engineering                                    Computer Engineering                                 Architectural Engineeri      

 

                            

   Electrical Engineering                                                 Chemical Engineering                             Industrial Engineering

 

                           

     General Engineerin                                    Architectural Engineering                        Mechanical Engineering

​ 

 

                                

 نواتج التعلم لتخصص الاقتصاد                               نواتج التعلم لتخصص الإعلام                                       نواتج التعلم لتخصص القانون

 

                           

 نواتج التعلم لتخصص اللغة الإنجليزية                     نواتج التعلم لتخصص التسويق                            نواتج التعلم لتخصص الشريعة

 

                                 

 المعايير الأكاديمية لمحتوى برامج اللغة العربية             نواتج التعلم لتخصص الرياضيات              نواتج التعلم لتخصص الكيمياء

 

                         

 نواتج التعلم لتخصص المالية                   نواتج التعلم لتخصص الحاسب                      نواتج التعلم لتخصص نظم المعلومات

 

 

                      

 نواتج التعلم لتخصص الأغذية                نواتج التعلم للتخصص اللغة العربية         المعايير الأكاديمية لمحتوى برامج الشريعة